گزارش تصویری
گزارش تصویری

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

اجتماع بزرگ دهه نودی‌های یزد در حسینیه ایران با حضور مسئولین آموزش و پرورش ناحیه یک

اجتماع بزرگ دهه نودی‌های یزد در حسینیه ایران با حضور مسئولین آموزش و پرورش ناحیه یک