نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

یک خبر کوتاه از دبیرستان دخترانه دوره اول کوثر

یک خبر کوتاه از دبیرستان دخترانه دوره اول کوثر


بیست و دوم اردیبهشت 1395

اجرای جشنواره هنری و غذایی و تشکیل بازارچه با حضور جمعی از مسئولین و کارشناسان اداره کل آموزش و پرورش استان و ناحیه