نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

یک خبر کوتاه از دبستان پسرانه ابوالفضل (ع)

یک خبر کوتاه از دبستان پسرانه ابوالفضل (ع)


نوزدهم اردیبهشت 1395

كليه دانش آموزان دبستان پسرانه ابوالفضل (ع)  توسط  كاركنان مركز بهداشت در زمينه وارنيش  دندان مورد معاينه واقدام قرار گرفتند