نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

یک خبر کوتاه از دبستان دخترانه سید گلسرخ

یک خبر کوتاه از دبستان دخترانه سید گلسرخ


پانزدهم اردیبهشت 1395

اعضاي شوراي دانش آموزي دبستان دخترانه سيد گلسرخ با حضور در دفتر و كلاسها طرحي براي فردا را اجرا نمودند .