نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

یک خبر کوتاه از دبستان دخترانه احمد کاظمی دو

یک خبر کوتاه از دبستان دخترانه احمد کاظمی دو


بیست و دوم اردیبهشت 1395

گروه فرزانگان این آموزشگاه به مناسبت سالروز تاسیس سازمان دانش آموزی و همزمان با جشن اعیاد شعبانیه با اجرای برنامه های متنوع با گرفتن جوایزی مورد تشویق مدیر آموزشگاه قرار گرفتند