نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

یک خبر از متوسطه دوره اول دخترانه شهید صدوقی

یک خبر از متوسطه دوره اول دخترانه شهید صدوقی


بیست و سوم اردیبهشت 1395

دريافت گواهي نامه  آموزش كمك هاي اوليه توسط كليه دانش آموزان در دبيرستان دخترانه شهيد صدوقي پس از گذراندن دوره  آموزشي