نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گزارش تصویری بازدید معاون پشتیبانی اداره کل از آموزش و پرورش ناحیه یک

گزارش تصویری بازدید معاون پشتیبانی اداره کل از آموزش و پرورش ناحیه یکبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک، "جلالی" معاون پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد از مدارس آموزش و پرورش ناحیه یک با هدف بررسی اقدامات صورت گرفته جهت بازگشایی مدارس بازدید کرد.