نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گزارش تصویری از آیین آغاز عملیات اجرایی مجتمع آموزشی شهدای گردفرامرز

گزارش تصویری از آیین آغاز عملیات اجرایی مجتمع آموزشی شهدای گردفرامرزبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک، آیین آغاز عملیات اجرایی مجتمع آموزشی شهدای گردفرامرز با حضور "رخشانی مهر" معاون وزیر آموزش و پرورش و رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور انجام شد.