نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گزارش تصویری از آماده سازی سالن های امتحانات نهایی خرداد 1399

گزارش تصویری از آماده سازی سالن های امتحانات نهایی خرداد 1399به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک،  با همکاری مدیران و مراقبان سلامت ناحیه یک، حوزه های برگزاری امتحانات نهایی خرداد ماه 99 با رعایت پروتکل بهداشتی آماده شد.