نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروه همسرایان بانوان فرهنگی ناحیه یک یزد به جشنواره همسرایان کشوری دعوت شدند

گروه همسرایان بانوان فرهنگی ناحیه یک یزد به جشنواره همسرایان کشوری دعوت شدند


یکم شهریورماه ۱۳۹۵

« عفت مهدی نژاد » مربی فنی و رهبر گروه همسرایان بانوان فرهنگی در جواب سئوال روابط عمومی ناحیه یک مبنی بر چگونگی انتخاب افراد در گروه سرود و نحوه اطلاع رسانی گفت : براساس اعلام فراخوان به کلیه مدارس ناحیه یک از بین ۱۲۰ نفر متقاضی ، تعداد ۳۰ نفر از بانوان فرهنگی پس از انجام تست و گزینش ، انتخاب شدند .سپس از آبانماه ۱۳۹۴ تمرینات دو سرود « سرزمینم و معلم » شروع شده و تا اردیبهشت ۱۳۹۵ ادامه داشت

ایشان در ادامه افزود ظ: در پایان مرحله مقدماتی صدای همکاران ثبت و ضبط وبه صورت  CD به دبیرخانه جشنواره کشوری ارسال گردید که از بین گروههای شرکت کننده از استانهای مختلف ، این گروه توانست مجوز حضور در پنجمین جشنواره مسابقات کرال فرهنگیان کشوری را کسب کند