نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گردهمایی معاونین فنی ومهارتی هنرستانهای فنی وحرفه ای وکاردانش ناحیه یک برگزار شد

گردهمایی معاونین فنی ومهارتی هنرستانهای فنی وحرفه ای وکاردانش ناحیه یک برگزار شد


24 آذر 1395

به گزارش روابط عمومی ناحیه یک، گردهمایی معاونین فنی ومهارتی هنرستانهای فنی وحرفه ای وکاردانش درمحل هنرستان دخترانه کاردانش پانزده خرداد باموضوع "مراقبت در امر بهداشت و اصول ایمنی هنرجویان درکارگاهها " برگزارگردید.

دراین گردهمایی "غلامپور"معاون آموزشی متوسطه این مدیریت طرحها وبرنامه های حوزه فنی وحرفه ای وکاردانش را توجیه نمود و سپس"قلع گر"رئیس اداره فنی وحرفه ای و کاردانش اداره کل در رابطه باموضوع جلسه ،نظرات خودرابیان نمود.در پایان "غلامپور" ضمن جمع بندی نظرات و توصیه هایی به معاونین از زحمات کلیه همکاران سپاسگزاری نمود.