نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گردهمایی مدیران مدارس هیأت امنایی استان در ناحیه یک برگزار شد

گردهمایی مدیران مدارس هیأت امنایی استان در ناحیه یک برگزار شد


بیست و هشتم آبان ماه 1395

گردهمایی مدیران مدارس هیأت امنایی با حضور آقای اسماعیل پور کارشناس مسئول امور مدارس هیأت امنایی وزارت آموزش و پرورش و با حضور مسئولین  و کارشناسان اداره کل و نواحی یک و دو یزد در محل دبیرستان هیأت امنایی دخترانه دوره اول شهید صدوقی ناحیه یک برگزار شد.

گردهمایی با سخنرانی آقای "محقق " رئیس اداره مشارکت های مردمی اداره کل آموزش و پرورش استان آغاز شد.

ایشان ضمن خیر مقدم به مسئولین و مدیران حاضر در جلسه با تأکید بر جذب حداکثری مشارکت مردم در همه حیطه های آموزشی، به ذکر این نکته پرداخت که یکی از اهداف آتی آموزش و پرورش در خصوص این گونه مدارس ضمن کیفیت بخشی آموزشی ،استفاده از مشارکت مردم در اداره این مدارس است. در ادامه کار "عبدالحمید صابری" رییس آموزش و پرورش ناحیه یک و معاونین اداره کل متبوع در خصوص اهمیت وجایگاه مدارس هیئت امنایی به ایراد سخن پرداختند و در ادامه گردهمایی آقای" اسماعیل پور " کارشناس مسئول امور مدارس هیأت امنایی وزارت آموزش و پرورش ، بر لزوم گسترش مدارس مشارکتی در آموزش و پرورش تاکید و به تشریح اهداف، قوانین و ضوابط مدارس هیات امنایی، تشکیل کار گروه نظارت و کیفیت بخشی در نواحی ، شرح وظایف اعضا، رئیس اداره ، معاونین ، کارشناسان آموزش، مشارکتها و...در خصوص مدارس هیت امنایی پرداخت و در پایان به پرسش های مدیران در خصوص ضوابط و پرداخت حق التدریس معلمان این گونه مدارس پاسخ داد.

در پایان این گرد همایی آقای "حاج علی دهقان " معاون پشتیبانی وامور مالی اداره کل به بحث تمرکز زدایی اداره این گونه مدارس از آموزش و پرورش و تشریح اهداف آموزش وپرورش در خصوص اداره مدارس هیات امنایی پرداخت و به ذکر این نکته که یکی از اهداف مدارس هیات امنایی گسترش عدالت آموزشی و توسعه مشارکت مردمی و تقویت سرمایه نیروی انسانی است سخنان خود را پایان برد.این گردهمایی با پاسخ به شرکت کنندگان پایان یافت.