نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کمیته نقل و انتقالات (درخواست های خارج از استان) ناحیه یک تشکیل جلسه داد

کمیته نقل و انتقالات (درخواست های خارج از استان) ناحیه یک تشکیل جلسه دادبه گزارش روابط عمومی ناحیه یک،جلسه کمیته نقل و انتقالات و رسیدگی به درخواست متقاضیان خارج از استان در محل سالن کنفرانس شهید پور محمد علی برگزار شد.

در ابتدای جلسه پس از قرائت قرآن کریم، "جلیل زارع" رییس اداره امور اداری ناحیه یک به بیان نحوه ثبت نام افراد متقاضی و شرایط نقل و انتقالات به صحبت پرداخت .وی تقاضای همکاران را نسبت به سالهای قبل 90 درخواست عنوان کرده که با کاهش چشمگیری نشان از رضایت کاری همکاران از محیط های کاری خود دارد.

در ادامه جلسه"روح الله برزگری"کارشناس امور اداری و نقل و انتقالات فرهنگیان، به تفکیک مقطع اسامی همکاران متقاضی را قرائت و با نظر اعضای کمیته نتیجه را ثبت نمود،که ماحصل جمع بندی جلسه موافقت با حداکثر درخواست ها بود و با بعضی از تقاضاها به علت نیاز شدید به نیروی انسانی در برخی مقاطع و رشته ها مخالفت گردید.