نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کمیته بهداشت روان تشکیل جلسه داد

کمیته بهداشت روان تشکیل جلسه دادبه گزارش حوزه مشاوره ناحیه یک، در راستای ضرورت بهداشت روان دانش آموزان و چگونگي اجرا برنامه هاي هفته بهداشت روان و برگزاري هر چه مناسبتر اين هفته، کمیته ای با حضور مدیر و معاونین مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک و تعدادی از مشاورین و کارشناسان در محل سالن اجتماعات شهید پور محمد علی این ناحیه تشکیل و تصميمات مقتضي اتخاذ شد.