نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کمیته بهبود کیفیت سوادآموزی ناحیه یک تشکیل جلسه داد

کمیته بهبود کیفیت سوادآموزی ناحیه یک تشکیل جلسه داد


کمیته بهبود کیفیت سوادآموزی ناحیه یک تشکیل جلسه داد

"عبدالحمید صابری"مدیر آموزش وپرورش ناحیه یک با اشاره به پیشینه سوادآموزی در یزد ، پیش قدم بودن این استان را در کشور در عرصه های مختلف ستود و از فعالان عرصه سوادآموزی قدردانی کرد وی با توجه به آخرین جلسه و نزدیک شدن به پایان سال 94 ، از همکاران سوادآموزی خواست تا با همت مضاعف و تلاش مستمر همچون گذشته در جهت تحقق اهداف سوادآموزی گامهای مؤثری بردارند
  "
  مرآت امین الرعایا "معاون سوادآموزی مدیر کل متبوع در ابتدای سخنان خود از عوامل فعال سوادآموزی، مدیران مدارس ، والدین بی سواد دانش آموزان و پیگیری های بعمل آمده  تشکر کرد و در ادامه با بیان اهداف و سیاست های سوادآموزی در سال آینده ،بر ارسال برنامه عملی ادارات سوادآموزی تأکید کردو در پایان ضمن ارائه ی گزارشی از وضعیت سوادآموزی استان ، بر پیگیری امور این مهم سفارش نمود
" مهین قربان رضایی " رئیس اداره سوادآموزی ناحیه یک نیز با بیان آمار جذب شده در شش ماهه دوم و فعالیت های انجام شده در جلسات استانی و ناحیه ای ، گزارش کاملی از اقدامات انجام شده ارائه کرد