نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کمیته برنامه ریزی ناحیه یک تشکیل جلسه داد

کمیته برنامه ریزی ناحیه یک تشکیل جلسه دادبه گزارش کارشناس روابط عمومی ناحیه، کمیته برنامه ریزی ناحیه یک با حضور اعضا و دستور کار بررسی وضعیت ثبت نام در سامانه های دانش آموزی تشکیل شد. مهندس "داوود غلامی" کارشناس مسئول واحد فناوری و اطلاعات ناحیه یک در جلسه گفت: مدارس باید تا 30 مرداد جهت ثبت نام دانش آموزان خود در سامانه ی دانش آموزی اقدام نمایند و با توجه به ، آپدیت سامانه کشوری ابلاغ و تخصیص نیرو در تاریخ 31 مرداد بر اساس آن تعداد معاونین و دبیران آن آموزشگاه مشخص خواهد شد لذا مدیران با جدیت بیشتری پیگیر وضعیت ثبت نام آموزشگاه خود باشند.