نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کلیه مدارس ابتدایی با حضور دانش آموزان تا 11 خرداد دایر می باشند

کلیه مدارس ابتدایی با حضور دانش آموزان تا 11 خرداد دایر می باشندبه گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان، کلیه مدارس ابتدایی تا 11 خرداد با حضور تمام دانش آموزان دایر می باشند.

ضمنا بازدید از مدارس توسط واحدهای نظارت و بازرسی در حال انجام است که در صورت مشاهده هرگونه تخلف برخورد قانونی صورت خواهد پذیرفت.