نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کلاس های تحلیل کتب درسی ویژه دوره ابتدایی به صورت مجازی برگزار شد

کلاس های تحلیل کتب درسی ویژه دوره ابتدایی به صورت مجازی برگزار شدبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک، کلاس های تحلیل کتب درسی ویژه دوره ابتدایی زیرنظر معاونت آموزش ابتدایی و کارشناس تکنولوژی و گروه های ابتدایی، از تاریخ  ۲۰مهر ماه شروع شده است و تا ۲۰ آذرماه با حضور مدرسین مجرب در حال برگزاری می باشد.

 لازم به ذکر است این کلاس ها به صورت مجازی است و با حضور تقریبی۳۰۰نفراز آموزگاران آموزش و پرورش ناحیه یک در مقطع ابتدایی برگزار می شود.