نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کسب مقام سوم تیمی توسط تیم شطرنج ابتدایی دخترانه ناحیه یک

کسب مقام سوم تیمی توسط تیم شطرنج ابتدایی دخترانه ناحیه یکبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش ناحیه یک، تیم شطرنج ابتدایی دخترانه ناحیه یک مقام سوم تیمی را در مسابقات استانی کسب نمود.
در این مسابقات همچنین مونا مظفری پور دانش آموز مدرسه جوادالائمه ناحیه یک موفق به کسب مقام سوم انفرادی شد.‌