نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کسب مقام اول مسابقات مینی والیبال استان توسط دبستان پسرانه شرف الدین علی

کسب مقام اول مسابقات مینی والیبال استان توسط دبستان پسرانه شرف الدین علیورزشکاران ارجمند و پرتلاش دبستان پسرانه شرف الدین علی

موفقیت تیم شما و کسب رتبه اول استان را در مسابقات مینی والیبال دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی که نشان از پتانسل خوب و قوی دانش آموزان و کادرهمراه است را  تبریک عرض نموده و قطعا کسب نتیجه عالی ماحصل زحمات مربی و مدیر دبستان می باشد که شما دانش آموزان ورزشکار به منصه ظهور رساندید.

امید که در تمام مراحل زندگی همواره صحت وتندرستی موجد توفیق راه و نیل به مقام قرب الهی باشد.

ومن الله التوفیق

عبدالحمیدصابری