نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کسب رتبه های برتر در کنگره قرآنی استان گرگان توسط دانش آموزان ناحیه یک

کسب رتبه های برتر در کنگره قرآنی استان گرگان توسط دانش آموزان ناحیه یکبه گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی آموزش و پرورش ناحیه یک، دانش آموزان دبیرستان دوره اول استعدادهای درخشان دکتر شاهی و دبیرستان دوره دوم استعداد های درخشان حکیم زاده، در مسابقات بیست و هفتمین کنگره سراسری قرآن کریم حائز رتبه های برتر شدند:
خانم مهدیه زارع رتبه اول کشور در حفظ ویژه
خانم مائده عسکری رتبه دوم حفظ عمومی
خانم الناز زارع رتبه سوم در مفاهیم

فرزانه فخری مقام دوم کشور رشته‌ مفاهیم قرآن (ساخت کلیپ )
محدثه علیقیان اول قطبی رشته مفاهیم(تولیدپادکست)

لازم به ذکر است "یوسف نوری" وزیر آموزش و پرورش، با حضور در جمع دانش آموزان این دبیرستان، همّت آنان را ستود و خواستار تداوم این  تلاش قرآنی شد.