نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کسب رتبه های برتر آزمون علمی ، تخصصی ، فرهنگی در مسابقات استانی توسط معلمان تربیت بدنی ناحیه یک

کسب رتبه های برتر آزمون علمی ، تخصصی ، فرهنگی در مسابقات استانی توسط معلمان تربیت بدنی ناحیه یکمسابقات علمی ، تخصصی ، فرهنگی معلمان تربیت بدنی استان در پنج رده سنی در بخش آقایان و خانم ها برگزار گردید. در این دوره از مسابقات همکاران تربیت بدنی ناحیه یک ، در رده های سنی مختلف حائز رتبه های برتر شدند و چهار نفر از این عزیزان جواز حضور در مسابقات کشوری که شهریور ماه برگزار می گردد ، را کسب کردند.

رتبه های برتر به شرح ذیل می باشد:

احسان زینلی نژاد در رده سنی دوم در بخش آقایان حائز مقام اول شد.

ابوالفضل میرجانی در رده سنی اول در بخش آقایان حائز مقام دوم شد.

حمیده سلطانی در رده سنی اول در بخش خانم ها حائز مقام اول شد.

فاطمه میرجلیلی در رده سنی دوم در بخش خانم ها حائز مقام اول شد.

حمیده حدادزاده در رده سنی پنجم در بخش خانم ها حائز مقام اول شد.

منصوره صدیقی در رده سنی اول در بخش خانم ها حائز مقام سوم شد.

فیروزه جلیلی در رده سنی پنجم در بخش خانم ها حائز مقام سوم شد.

احسان زینلی نژاد در بخش آقایان و حمیده سلطانی ، فاطمه میرجلیلی و حمیده حدادزاده در بخش خانم ها نماینده معلمان استان اعزامی به مسابقات کشوری می باشند.

کارشناسی تربیت بدنی ناحیه یک ضمن تبریک و خداقوت ویژه خدمت همکاران عزیز، برای این عزیزان در مسابقات کشوری آرزوی موفقیت کرده و توفیقات روزافزون آنها را در تمامی مراحل کاری و زندگی از درگاه خداوند متعال مسألت دارد.