نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کسب رتبه اول پروژه مهر در استان

کسب رتبه اول پروژه مهر در استان


2 اسفند

مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک با همدلی و تلاش شبانه روزی همه اعضای پروژه مهر و مدیران مدارس، توانست رتبه برتر را در استان یزد کسب کند.آماده سازی و مهیا نمودن شرایط مطلوب آموزش که بهترین عملکرد در بین مناطق آموزشی استان بدست آمده نشان از توان و دلسوزی مدیران وعوامل ستادی این ناحیه آموزشی دارد.

"دبیر پروژه مهر" و "روابط عمومی" مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک ضمن تبریک کسب رتبه برتر استان در برنامه ای از مدارس برتر تجلیل به عمل خواهند آورد و برای تمام مدارس آرزوی موفقیت دارند.