نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگروه مدیریت فوریت های روانی- اجتماعی دانش آموزان ناحیه یک یزد برگزار شد.

کارگروه مدیریت فوریت های روانی- اجتماعی دانش آموزان ناحیه یک یزد برگزار شد.به گزارش روابط عمومی مدیرت آموزش و پرورش ناحیه یک، با توجه به شرایط و بحران های روانی و اجتماعی تعدادی از دانش آموزان که در معرض رفتارهای پرخطر از قبیل:خودکشی، فقر و آوارگی، سوء استفاده جنسی، بدسرپرستی، فرار از منزل یا مدرسه، بزهکاری و سوء مصرف مواد مخدر و... هستند کارگروه مدیریت فوریت های روانی- اجتماعی دانش آموزان ناحیه یک برگزار شد.

یک ضرورت مهم و اساسی است که با تشکیل تیم فوریت های روانی- اجتماعی در منطقه، مداخله سریع و موثر جهت ارائه خدمات حمایتی و درمانی برای آنان صورت گیرد.

در این جلسه، "زهره امیرچقماقی" مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک ضمن تاکید بر مشکلات روحی و روانی دانش آموزان و خانواده ها بیان داشت:  مدیران و مشاوران مدارس از طریق رصد مشکلات دانش آموزان، تدابیر لازم را در رابطه با کاهش آسیب‌های  روانی- اجتماعی مدارس داشته باشند.

در ادامه "محمد معینی" معاون پرورشی و تربیت بدنی ناحیه یک، به اجرای بند ۴/۴ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مبنی بر" ارائه خدمات مشاوره‌ای به خانواده‌های آسیب‌پذیر و آسیب‌زا برای همسوسازی اهداف و روش‌های تربیتی خانواده و مدرسه" تاکید کرد و گفت: این طرح با هدف شناسایی به موقع و توانمندسازی دانش آموزان در معرض خطر و کاهش عوامل مخاطره آمیز و ارائه خدمات تخصصی دانش آموزان آسیب دیده در مدارس اجراء خواهد شد.

لازم به ذکر است، مدیریت فوریت های روانی- اجتماعی یک ضرورت مهم و اساسی است که با تشکیل تیم فوریت های روانی- اجتماعی در منطقه، مداخله سریع و موثر جهت ارائه خدمات حمایتی و درمانی برای آنان صورت می گیرد.