نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگروه ماده 18 تشکیل جلسه داد

کارگروه ماده 18 تشکیل جلسه دادبه گزارش "دکتر ابوالفضل آزادنیا" کارشناس مسئول انجمن اولیا و مربیان ناحیه یک یزد، کارگروه ماده 18 در خصوص سرویس ایاب و ذهاب ویژه دانش آموزان مدارس با حضور نمایندگان ادارت : فرمانداری، اداره کل آموزش و پرورش استان ، پلیس راهور ، سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد، بیمه معلم ، صنعت و معدن و تجارت ، کلیه موسسات مجاز مینی بوسرانی و تاکسیرانی و مدیر و معاون و کارشناسان موضوعی آموزش و پرورش ناحیه یک در سالن شهید پور محمد علی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک برگزار شد.

در ابتدای جلسه "عبدالحمید صابری"  ضمن خیر مقدم به مدعوین و بیان اهمیت و ضرورت حمل و نقل و مشکلات آن و توجه بیشتر موسسات در این خصوص پرداختند ، سپس "آزادنیا" مسئول انجمن و رئیس ستاد سرویس منطقه به بیان مشکلاتی از قبیل عدم رعایت نرخ مصوب، عدم رعایت تیپ قرارداد ارسالی، خودروهای بدون مجوز، غیر قانونی بودن اخذ پول توسط راننده یا موسسات، اضافه بر ظرفیت خودرو سوار نمودن، حوادث ایجاد شده، عدم رعایت شئونات اخلاقی توسط بعضی از رانندگان، دفترچه انضباطی و .... مسائلی را بیان نمود و در همین راستا موسسات مختلف شخصی و مینی بوسرانی نکاتی را در خصوص گزینش رانندگان، مدت زمان قرارداد، مسائل بیمه، درصد پرداختی، کم بودن حق الزحمه سرویس ها، عدم همکاری بعضی از مدیران، کمبود خودرو و .... پرداخته و در پایان " آقای حیدری " نماینده بیمه معلم در خصوص بیمه نمودن مسیر مدرسه تا سرویس و از سرویس تا منزل نکات ارزنده ای را بیان نمودند و آقای "حسن کافی" معاون پشتیبانی آموزش و پرورش ناحیه یک به تشکر از مدعوین و آرزوی موفقیت برای آنها خواستار تشکیل  و مداومت جلسات  هر سه ماه یکبار گردید.