نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگروه ساماندهی برنامه های دهه ی فجر برگزار شد

کارگروه ساماندهی برنامه های دهه ی فجر برگزار شد


26 دی ماه 1395

در این کارگروه تخصصی که متشکل از مدیر آموزش و پرورش ناحیه و معاونین و کارشناسان حوزه اداری این مدیریت و با همراهی معاونین و دانش آموزان مدارس در سالن اجتماعات شهید پورمحمدعلی برگزار شد، در مجموع پس از ارائه پیشنهادات توسط اعضا، 8 مصوبه تصویب و به تایید اعضا رسید که از طریق بخشنامه جهت اجرای آنها به مدارس ارسال خواهد شد.