نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگروه تخصصی کارشناسی مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی ناحیه یک برگزار شد.

کارگروه تخصصی کارشناسی مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی ناحیه یک برگزار شد.به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک، کارگروه تخصصی کارشناسی مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی این مدیریت با حضور "کاظم پناهی" معاون پرورشی و تربیت بدنی ناحیه یک، "امیر کاظمی" کارشناس مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی، نمایندگان مدیران در هر مقطع تحصیلی و همچنین نماینده مشاورین با موضوع چالش های موجود در مدارس و راهکارهای مقابله با این چالش ها برگزار گردید. 

در ابتدای این جلسه "امیر کاظمی" به تشریح چالش های موجود و پیش روی مدارس در سال تحصیلی جدید پرداخت و در ادامه حاضرین به ارائه نقطه نظرات خود در رابطه با این چالش ها و همچنین راهکارهای مقابله با آن پرداختند.