نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگروه تخصصی برنامه ریزی رشته تربیت بدنی در هنرستان های دخترانه و پسرانه ناحیه یک یزد برگزار شد

کارگروه تخصصی برنامه ریزی رشته تربیت بدنی در هنرستان های دخترانه و پسرانه ناحیه یک یزد برگزار شددر این جلسه که با حضور مدیرآموزش و پرورش ناحیه یک ،کارشناسان تربیت بدنی ناحیه یک وجمعی از معلمین ،بازنشستگان و صاحب نظران رشته تربیت بدنی در سالن شهید پورمحمد علی تشکیل گردید ،"سعید فخرآبادی" کارشناس مسئول تربیت بدنی ناحیه یک ضمن تشکرازکارشناسان حوزه تربیت بدنی ناحیه جهت اخذ مجوزات لازم و همراهی "محمد علی شکوهی فرد"و" مهری پنابادی" مدیران هنرستان های متقاضی در خصوص تاسیس رشته تربیت بدنی در هنرستان ، در دوبخش دختران و پسران به اهمیت تشکیل جلسه به منظور جمع بندی نهایی در خصوص ادامه ی ثبت نام ونحوه ی آزمون عملی اشاره داشت.

در ادامه "ابوالفضل میرجانی " کارشناس تربیت بدنی ناحیه به بیان اهمیت وضرورت پیداش تاسیس رشته تربیت بدنی پرداخت.  وی از نکات مثبت این رشته به دو مورد اساسی که در وهله ی اول حضور متقاضیان ،علاقه مندان و پتانسیل بالای منطقه جهت حضوردراین رشته و در وهله ی دوم حضورمدرسین واساتید دانشگاه با درجه ی فنی بالا در رشته ی تربیت بدنی در سطح ناحیه اشاره کرد.

در ادامه دکتر" صادق زارع" ،معاون تربیت بدنی هنرستان تربیت بدنی چمران با دراختیار گذاشتن تجربیات خود به بحث ومشورت در خصوص چالش ها و مزایای این رشته در پیش رو پرداخت.