نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه کیت ریاضی در آموزشگاه عنصری برگزار شد

کارگاه کیت ریاضی در آموزشگاه عنصری برگزار شدبه گزارش روابط عمومی ناحیه یک، "محمدعلی شریفی" مدرس کارگاه، با هدف استفاده هرچه بیشترهمکاران ازوسایل وابزارهای کیت ریاضی، یادگیری پایدارتروعمیق تر، به آموزش کاربرد ابزار و دست ورزی های ریاضی همراه با آموزش مفاهیم کتاب های ریاضی  نکاتی را بیان نمود.

لازم به ذکر است این کارگاه آموزشی  دردبستان عنصری برگزار شد و مدارس جمال سلطانی، آزادمنش، قیام، نصرنصرت آباد، محمد طاهری وشهیداسلام پور نیز حضور داشتند.