نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه فناوری دبستان پسرانه خامسی افتتاح شد

کارگاه فناوری دبستان پسرانه خامسی افتتاح شد


8 بهمن 1395

به گزارش روابط عمومی ناحیه یک،به منظور کیفیت بخشی در امر تدریس کتاب کاروفناوری ششم کارگاه فناوری دبستان پسرانه خامسی افتتاح گردید.

در ابتدای مراسم افتتاحیه"ولی الله ثقفی"مدیر آموزشگاه به ارائه گزارشاتی از فعالیت های انجام شده طی سه سال اخیر جهت بازسازی و تکمیل و تجهیز آموزشگاه پرداخت و در ادامه "عبدالحمید صابری" مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک و "محقق" رییس اداره مشارکهای مردمی اداره کل هر کدام جداگانه از زحمات کادر اداری و پرسنل آموزشی آموزشگاه که از همکاران طرح خرید خدمات آموزشی هستند تشکر و این طرح را از موفق ترین طرح های اجرا شده در استان یاد کردند.در پایان مراسم بسته آموزشی که از سوی آموزشگاه تهیه شده بود به آموزگاران اهدا شد.