نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه دست ورزی تا اندیشه ورزی در محل پژوهشسرای برازنده مقدم برگزار شد

کارگاه دست ورزی تا اندیشه ورزی در محل پژوهشسرای برازنده مقدم برگزار شددومین کارگاه آموزشی دست ورزی معلمان علوم تجربی استان یزد با شرکت 50 نفر از راهبران و سرگروه های آموزشی و آموزگاران منتخب استان در محل پژوهشسرای برازنده مقدم ناحیه یک یزد برگزار شد.

به گزارش "علی محمدی " این کارگاه آموزشی به همت انجمن علمی ، آموزشی معلمان  استان یزد و با مشارکت ناحیه یک یزد  و در قالب ساخت و انجام  پروژه علمی کتابهای درسی علوم تجربی دوره دوم ابتدایی برگزارشد و حاضران از آموزش ها و مطالب "دکتر سیدمرتضی جدی آرانی" کارشناس تکنولوژی و فناوری های نوین آموزشی وزارت آموزش و پرورش و از مدرسان برجسته و متخصص  دست ورزی استفاده کردند.

وی خاطرنشان کرد در این کارگاه برای دومین بار همکاران شرکت کننده عکس‌ها و فیلمهای روند برگزاری کارگاه و نیز پروژه های در حال انجام  را به اشتراک گذاشته و به مستند سازی فعالیتهای خود پرداختند و با این کار منبع مستندی برای شرکت کنندگان و نیز دیگر دبیران علوم سراسر کشور فراهم نمودند.