نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آموزشی طرح تدبیر ویژه مدیران مقطع ابتدایی برگزار شد

کارگاه آموزشی طرح تدبیر ویژه مدیران مقطع ابتدایی برگزار شد به گزارش "حبیب الله شریفی" کارگاه آموزشی – توجیهی طرح تدبیر ویژه مدیران و معاونین مدارس ابتدایی با حضور"محمدرضا میر جلیلی" رییس اداره دوره دوم آموزش ابتدایی اداره کل  و" زارع " نماینده مدیران در این طرح تشکیل شد.

در این کارگاه "میر جلیلی" با توضیح تعدادی از کاربرگها به ذکر مصادیق انها پرداختند و در ادامه " زارع"  نحوه تکمیل و بارگزاری فایلها را در سامانه همگام توضیح داد و در آخر" صابری" مدیر ناحیه یک از حضور مدعوین و مهمانان تشکر کرد و به همکاران توصیه نمود که در تکمیل فرم های امتیاز واقعی خود را ثبت کنند تا روند رو به رشد آموزشگاهشان مشخص و واقعی باشد.