نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آموزشی طرح بهبود وضعیت آموزشی – بهداشتی (طرح بشری) برای دانش آموزان برگزار شد

کارگاه آموزشی طرح بهبود وضعیت آموزشی – بهداشتی (طرح بشری) برای دانش آموزان برگزار شدبه گزارش "فروغ جوان" کارشناس امور بانوان وجوانان ، کارگاه آموزشی طرح بهبود وضعیت آموزشی –  بهداشتی (طرح بشری) برای دانش آموزان و  اولیاء در دبیرستان دوره اول امام خمینی (ره) برگزار گردید.

در این جلسه خانم حسینی (کارشناس مامایی مرکز بهداشت)  جهت ارتقای سطح سلامت دانش آموزان وآگاهی از دوران بلوغ ، مطالبی را بیان نمود و در پایان بسته های بهداشتی از طرف مشاور بانوان مدیرکل در بین دانش آموزان توزیع شد .