نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آموزشی زیست شناسی در ناحیه یک برگزار شد

کارگاه آموزشی زیست شناسی در ناحیه یک برگزار شدبه گزارش روابط عمومی ناحیه یک، کارگاه آموزشی زیست شناسی در مورد تشریح مغز،چشم وقلب به منظور یادآوری آموخته های همکاران وایجاد زمینه کار عملی در مدارس، در پژوهش سرای برازنده مقدم برگزار شد.