نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آموزشی دو روزه روش تدریس فارسی و ریاضی آموزش دهندگان تشکیل شد

کارگاه آموزشی دو روزه روش تدریس فارسی و ریاضی آموزش دهندگان تشکیل شدبه گزارش "پریسا جلالیان" کارشناس مسئول سنجش اداره سوادآموزی ناحیه یک ، کارگاه  دو روزه روش تدریس دروس فارسی و ریاضی جهت آموزش آموزش دهندگان سوادآموزی ناحیه یک در محل دبستان دخترانه 22 بهمن برگزار گردید.

هدف از تشکیل این کارگاه آشنایی هرچه بیشتر آموزش دهندگان با روش های تدریس جدید کتب دوره سوادآموزی و انتقال و تسهیل در امر یادگیری سوادآموزان می باشد.