نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آموزشی توانمندسازی کاربرهای سامانه های اداری و آموزشی مراکز پیش دبستانی برگزار شد.

کارگاه آموزشی توانمندسازی کاربرهای سامانه های اداری و آموزشی مراکز پیش دبستانی برگزار شد.


2 آذرماه 1395

کارگاه آموزشی توانمندسازی کاربرهای سامانه های اداری و آموزشی مراکز پیش دبستانی برگزار شد.

در این دوره دو روزه به مدت 8 ساعت کلیه کاربرانی که تاکنون دوره های آموزش سیستم اتوماسیون اداری و سامانه سناد را بصورت تخصصی و عملی ندیده بودند یا برای افزایش سطح معلومات آموزشی کار با سامانه ها مجددا در کارگاه شرکت نمودند، توسط آقای"غلامی" کارشناس فناوری این مدیریت در محل سالن اجتماعات شهید پور محمدعلی،تکنیک ها را فراگرفته و به صورت عملی و آزمایشی تمرین و کار کردند.

ضمناً در پایان آموزش ، آزمون بصورت عملی گرفته شد.