نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه استفاده از بسته های یادگیری ویژه مدیران پیش دبستانی نواحی 1 و 2 برگزار شد

کارگاه استفاده از بسته های یادگیری ویژه مدیران پیش دبستانی نواحی 1 و 2 برگزار شدبه گزارش "علی محدی" کارشناس روابط عمومی ناحیه یک یزد، به جهت توانمندسازی مدیران مراکز پیش دبستانی نواحی یک و دو شهر یزد ، کارگاه یک روزه شیوه آموزش با الگوی برنامه درسی راهبردی و برنامه ریزی چند بعدی با استفاده از بسته های آموزشی یادگیری با مدرسی "سعیده بهادرزاده"رییس اداره دوره اول ابتدایی و پیش دبستانی اداره کل استان یزد و به میزبانی ناحیه یک یزد در محل سالن اندیشه این مدیریت برگزار شد.