نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه ارزشیابی توصیفی در دبستان عنصری شاهدیه برگزارشد

کارگاه ارزشیابی توصیفی در دبستان عنصری شاهدیه برگزارشد


کارگاه ارزشیابی توصیفی، در دوره ابتدایی به صورت مدرسه محور در دبستان عنصری شاهدیه برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی ناحیه یک، این کارگاه با هدف بررسی چگونگی تکمیل دفترثبت فرایندی، محتوای پوشه کار، نحوه قراردادن فرم مقیاس درجه بندی وچک لیست، چگونگی تکمیل فرم خودسنجی وهمسال سنجی برگزار گردید.

در این دوره آموزشی "محمدعلی شریفی" مدرس کارگاه، درمورد طراحی سوالات عملکردی نکاتی را بیان نمود.

لازم به ذکراست که این کارگاه  بصورت گروه مدارس همیار، با حضور همکاران آموزشگاه های  جمال سلطانی، آزادمنش، عنصری، محمدطاهری، شهیداسلامپور، نصر و گلهای کویر برگزارگردید.