نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه ادبیات فارسی دوره ابتدایی برگزار شد.

کارگاه ادبیات فارسی دوره ابتدایی برگزار شد.به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی آموزش و پرورش ناحیه یک، کارگاه ادبیات فارسی کلاسهای دوره دوم  با حضور آموزگاران مدارس عنصری، جمال سلطانی و گلهای کویر در دبستان پسرانه عنصری برگزار گردید.