نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارشناس روابط عمومی ناحیه یک یزد معرفی شد

کارشناس روابط عمومی ناحیه یک یزد معرفی شد


هیجدهم آبانماه ماه 1395

طی جلسه شورای معاونین ناحیه یک" علی محمدی " به عنوان کارشناس روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه معرفی شد .

در این جلسه از خدمات چندین ساله " لیلا نورالدینی " قدردانی شد. 

" عبدالحمید صابری " سعه ی صدر ، رازداری و اخلاق مردم داری را از برترین خصوصیات بارز نورالدینی ذکر کرد و برای ایشان در ادامه خدمت در سنگر مدرسه آرزوی موفقیت نمود همچنین از قبول مسئولیت محمدی نیز تشکر کرد.ضمناً محمدی قبلا کارشناس تکنولوژی و گروههای آموزشی ابتدایی این مدیریت بوده اند که با قبول پست جدید کماکان در پست قبلی خود نیز با حفظ وظایف محوله مشغول به خدمت می باشد .