نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارشناس جدید تکنولوژی و گروههای آموزش ابتدایی ناحیه یک معرفی شد

کارشناس جدید تکنولوژی و گروههای آموزش ابتدایی ناحیه یک معرفی شدبه گزارش روابط عمومی ناحیه یک یزد، طی مراسمی که با حضور مدیر و معاون پشتیبانی و معاون آموزش ابتدایی ناحیه یک ، کارشناس مسئول حراست  ، کارشناس مسئول آموزش ابتدایی و سروگروه های آموزشی همراه بود،" فریبا دهقانی" به عنوان کارشناس جدید تکنولوژی و گروه های آموزش ابتدایی ناحیه یک منصوب و معرفی شد.

در این جلسه که با هدف تودیع و معارفه کارشناس جدید و تشریح و تبادل نظر برنامه های گروههای آموزشی صورت گرفت،"عبدالحمید صابری"مدیر ناحیه یک از "علی محمدی" که طی چهارسال عهده دار این سمت بود تشکر و قدردانی نمود و وی را از نیروهای متعهد و جوان و پرشور و انرژی نام برد.

دهقانی سابقه تدریس در داخل و خارج از کشور و معاونی مدارس شاهد را در کارنامه خود دارد.

مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک برای ایشان و محمدی توفیق روزافزون را از خداوند متعالی خواستار است.