نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

چهارمین جلسه ستاد بزرگداشت مقام معلم برگزار شد .

چهارمین جلسه ستاد بزرگداشت مقام معلم برگزار شد .به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی آموزش و پرورش ناحیه یک، چهارمین جلسه ستاد بزرگداشت مقام معلم  با هدف انتخاب نیروهای های شاخص کیفیت بخشی،  در سالن اجتماعات ناحیه یک برگزار شد. 

در این جلسه ۲۷ نفر از نیروهای کفیت بخشی انتخاب شدند و اسامی آن ها به اداره کل جهت تجلیل و قدردانی در هفته معلم ارسال شد.