نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پیش نام نوسی پایه اول

پیش نام نوسی پایه اول


پیش نام نویسی مرحله دوم پایه هفتم از شنبه  9 مرداد آغاز میشود

 

نکته 1:  اولویت زمانی برای پیش نام نویسی وجود ندارد به این معنی که نام نویسی پایانی دانش آموز پس از بررسی مدارک در آموزشگاه انجام خواهد شد

نکته 2  : پس از پایان پیش نام نویسی در سامانه از هرگونه مراجعه حضوری به آموزشگاه خودداری نمایید و بایست تا پایان زمان پیش نام نویسی  صبر نمایید و از آن زمان به بعد پیامک زمان مراجعه به آموزشگاه برای شما ارسال خواهد شد

نکته 3 : زمان پیش نام نویسی اتباع خارجی پایه اول در روزهای آتی اطلاع رسانی میگردد

نکته 4 : پیش نام نویسی در سامانه فقط برای آموزشگاه های عادی دولتی است ( این فرایند شامل  آموزشگاه های غیر دولتی ، قرآنی و  شاهد  نیست )

 

 ورود به سامانه