نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پیام شماره سه

پیام شماره سهآیا میدانید ؟؟؟

پیگیری ابلاغ همکاران و تنظیم برنامه هفتگی  تا پایان شهریورماه از وظایف شورای پروژه مهر آموزشگاه  است .

دبیرخانه ستاد پروژه مهر98