نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پیام شماره چهارده

پیام شماره چهاردهآیا می دانید ؟؟؟

پیگیری ابلاغ همکاران و تنظیم برنامه هفتگی تا پایان شهریور  از وظایف شورای بازگشایی پروژه مهرآموزشگاه است .

دبیرخانه ستاد پروژه مهر98