نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پیام شماره هشت

پیام شماره هشتآیا می دانید ؟؟؟

80 درصد امتیاز ارزیابی عملکرد شورای پروژه مهرمدارس منوط به بازدید ارزیابان  از آموزشگاه است .

دبیرخانه ستاد پروژه مهر98