نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پیام شماره هجده

پیام شماره هجدهآیا می دانید ؟؟؟

تمهید لازم جهت برگزاری هماهنگ ورزش صبحگاهی  دانش آموزان در طول سال تحصیلی از وظایف شورای پروژه مهر مدرسه است . 

دبیرخانه ستاد پروژه مهر 98