نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پیام شماره سی و یک

پیام شماره سی و یکآیا میدانید؟؟؟

بهسازی دفاتر مدرسه ، تهیه تجهیزات لازم ، رنگ آمیزی کلاس ها ، استفاده از پرده با رنگ های مناسب در کلاس ها  از برنامه های پروژه مهر  مدرسه است.

دبیرخانه ستاد پروژه مهر 98