نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پیام شماره بیست

پیام شماره بیستآیا می دانید ؟؟؟

بهسازی دفتر آموزشگاه و تهیه تجهیزات لازم ، رنگ آمیزی کلاس ها و استفاده از پرده با رنگ های مناسب از برنامه های اصلی پروژه مهر است . 

دبیرخانه ستاد پروژه مهر 98