نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پیام شماره بیست و یک

پیام شماره بیست و یکآیا می دانید ؟؟؟

تعمیرات و زیبا سازی فضاهای نمازخانه ، کتابخانه ، اتاق بهداشت و تربیت بدنی ، مشاوره و تعمیرات آبخوری ها و سرویس های بهداشتی از برنامه های مهم پروژه مهر است . 

دبیرخانه ستاد پروژه مهر 98